резултати

Русото винаги ли ще е на мода?

да 46,18% (302/654)
 
не 47,25% (309/654)
 
незнам 6,57% (43/654)
 
всички анкети