резултати

Подслушват ли се според Вас телефоните на родните шоу звезди?

Да 26,46% (322/1217)
 
Не 24,90% (303/1217)
 
Може би 25,06% (305/1217)
 
Със сигурност 6,74% (82/1217)
 
Само някои от тях 16,84% (205/1217)
 
всички анкети