резултати

Какво е мнението ви относно ново, по-справедливо заплащане на транспортната услуга?

Заплащане по зона, защото е по-евтино 53,19% (50/94)
 
Заплащане по време, защото е по-изгодно 46,81% (44/94)
 
всички анкети