резултати

Кой според Вас е Къртицата ?

Александър Алексиев-Сано 14,87% (84/565)
 
Бориса Тютюнджиева 14,87% (84/565)
 
Евгени Иванов - Пушката 10,09% (57/565)
 
Индира Касимова 3,54% (20/565)
 
Константин Воротнюк-Костя 4,25% (24/565)
 
Ивайла Бакалова 24,42% (138/565)
 
Илиян Киряков 7,08% (40/565)
 
Стоян Бончев 1,59% (9/565)
 
Христина Русева 5,84% (33/565)
 
Емил Русев 6,19% (35/565)
 
Емил Каменов 3,72% (21/565)
 
Марина Мицич 3,54% (20/565)
 
всички анкети