резултати

В колко тръгвате и в колко пристигате до работата, училището или дома?

Тръгвам преди 7 и стигам много бързо 13,94% (57/409)
 
Тръгвам в 7 и стигам до половин час 12,47% (51/409)
 
Тръгвам в 7 и стигам до един час 11,49% (47/409)
 
Тръгвам в 8 и стигам до половин час 31,05% (127/409)
 
Тръгвам в 8 и стигам до един час 13,69% (56/409)
 
Тръгвам в 9 и стигам до половин час 7,82% (32/409)
 
Тръгвам в 9 и стигам до един час 2,20% (9/409)
 
Тръгвам в 10 и стигам до половин час 1,47% (6/409)
 
Тръгвам в 10 и стигам до един час 0,24% (1/409)
 
Тръгвам след 10,30 и стигам много бързо 5,62% (23/409)
 
всички анкети