резултати

Коя реклама Ви дразни най-много?

"Сексито" на Карнобатска 20,78% (48/231)
 
"Мьеката" на Технополис 5,63% (13/231)
 
"Мьеката" на ДСК 10,82% (25/231)
 
"Протсетърската" на Булбанк 5,63% (13/231)
 
"Понито" на Бони 57,14% (132/231)
 
всички анкети