резултати

Дали да има задължително гласуване?

Да 71,68% (124/173)
 
Не 28,32% (49/173)
 
всички анкети