резултати

ПОКРИТИЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ В СОФИЯ

Районите, в които са въведени зоните, са определени правилно. 22,58% (7/31)
 
Зоните трябва да обхванат повече райони на града. 16,13% (5/31)
 
Зоните трябва обхванат целия град. 9,68% (3/31)
 
Зоните трябва да покриват по-малко райони на града. 19,35% (6/31)
 
Зонирането трява да отпадне. 29,03% (9/31)
 
Друго: ......................................... 3,23% (1/31)
 
всички анкети