резултати

ЦЕНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ В СОФИЯ

Цената за почасово платено пракиране от 1 лв. на час в зелена зона и 2 лв. на час в синя зона е определена правилно 0,00% (0/8)
 
Цената за почасово платено пракиране от 1 лв. на час в зелена зона и 2 лв. на час в синя зона трябва да се намали 50,00% (4/8)
 
Цената за почасово платено пракиране от 1 лв. на час в зелена зона и 2 лв. на час в синя зона трябва да се увеличи 12,50% (1/8)
 
Трябва да бъдат въведени различни цени при различна продължителност на паркирането – 30 минути, 1 час, 2 часа, 4 часа 37,50% (3/8)
 
всички анкети