резултати

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЧАСОВОТО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ В СОФИЯ

Трябва да бъдат въведени по-строги ограничения за влизане на леки автомобили в София. 27,27% (3/11)
 
В центъра на града трябва да се въведе платен достъп за леки автомобили. 45,45% (5/11)
 
Трябва да бъде въведен режим за достъп в определи дни само за автомобили с четни номера и в определени дни само за автомобили с нечетни номера. 27,27% (3/11)
 
всички анкети