резултати

Да напусне ли България Европейския съюз?

Да 41,70% (216/518)
 
Не 58,30% (302/518)
 
всички анкети