резултати

За какво ще спестявате през 2017?

кола 9,25% (26/281)
 
екскурзия / почивка 34,88% (98/281)
 
жилище / ремонт 24,91% (70/281)
 
електронни джаджи 1,07% (3/281)
 
да има 12,46% (35/281)
 
друго 5,69% (16/281)
 
за нищо 11,74% (33/281)
 
всички анкети