резултати

За какво ще спестявате през 2017?

кола 10,36% (52/502)
 
екскурзия / почивка 32,67% (164/502)
 
жилище / ремонт 26,89% (135/502)
 
електронни джаджи 1,00% (5/502)
 
да има 12,55% (63/502)
 
друго 5,58% (28/502)
 
за нищо 10,96% (55/502)
 
всички анкети