резултати

За или Против приемането на третия пол сте?

За 25,26% (96/380)
 
Против 67,63% (257/380)
 
Нямам мнение 7,11% (27/380)
 
всички анкети