резултати

За или Против приемането на третия пол сте?

За 25,64% (90/351)
 
Против 68,09% (239/351)
 
Нямам мнение 6,27% (22/351)
 
всички анкети