резултати

ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОВЕЧЕ БУФЕРНИ ПАРКИНГИ В СОФИЯ?

Да 85,71% (6/7)
 
Не 14,29% (1/7)
 
всички анкети