резултати

Бихте ли използвали по-често градски транспорт за сметка на личния си автомобил, ако превозните средства са нови?

Да 85,71% (6/7)
 
Не 14,29% (1/7)
 
всички анкети