резултати

Вашето мнение за градския транспорт в София? Редовност:

Лошо 12,50% (1/8)
 
Добро 37,50% (3/8)
 
Задоволително 50,00% (4/8)
 
всички анкети