резултати

Вашето мнение за градския транспорт в София? Условия в превозните средства:

Задоволително 33,33% (3/9)
 
Лошо 44,44% (4/9)
 
Добро 22,22% (2/9)
 
всички анкети