резултати

PR ли е връзката между Китаеца и Виолета?

Да 27,90% (753/2699)
 
Не 17,12% (462/2699)
 
Не ме интересува 54,98% (1484/2699)
 
всички анкети