резултати

Къде най-често виждате известни личности?

МОЛ 39,41% (547/1388)
 
на улицата 20,68% (287/1388)
 
заведение 24,21% (336/1388)
 
кино 4,47% (62/1388)
 
кварталния магазин 1,44% (20/1388)
 
супермаркет 1,30% (18/1388)
 
градския тарнспорт 8,50% (118/1388)
 
всички анкети