резултати

Ходите ли по врачки?

Често 2,80% (49/1750)
 
Понякога 28,74% (503/1750)
 
Никога 68,46% (1198/1750)
 
всички анкети