места

ДА! Неро - симбиозата с пушачите не е невъзможна

В някои софийски заведения като Библиотеката или веригата Хепи нагло не спазват закона, който забранява в тях да се пуши. Оказва се, че има начин да бъдат доволни и димящите, и недимящите. При това без да се газят правилата, включително това, че нещо може да се нарича градина, ако му липсват 3 стени. Решението е намерено в Неро на бул. Витоша и затова мястото е толкова приятно. Менюто също е ОК - и италианската, и международната, и българската му част в различните часове от денонощието. Като споменахме италианското, а знаете, че наш златен стандарт е теелешкото - предлагат италианско телешко и го правят добре. само не си поръчвайте като нас medium well, което ще рече розово, без да кърви, защото ще ви поднесат well. Не че има лошо, просто съществува известна разлика.

1