места

ДА! ПЪРВОТО МОБИЛНО КАФЕНЕ ШЕСТВА ИЗ ГРАДА

1

Първото мобилно кафене е една стара френска баничарка, в чийто багажник, вместо стоката на малък магазин, касите на дистрибутор на безалкохолни напитки и бира, или някоя резервна гума, се шири машина за кафе. При това хубава машина за кафе. Пристъпващ заради хладното време от крак на крак младеж очаква поръчките на случайните минувачи. Явно търговският модел е основан на принципа – ако планината (в случая кафенето) не отива при Мохамед (не се обиждайте от името на „бежанец” – става дума за вас), Мохамед ще отиде при планината. Ние забелязахме мобилното кафене и неговия самоотвержен служител на жълтите павета, до Градската градина, и оценихме по достойнство идеята за бизнес. Не знаем колко ще бъде успешна, но може би има нужда от подкрепа.